Nuppu Print Company

Tietosuojaseloste

Nuppu Print Company Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Nuppu Print Company Oy
Vattuniemenkatu 15 A
00210 Helsinki
nuppu@nuppuprint.com
045 697 4480
Y-tunnus 2765417-8
Yhteyshenkilö: Jenni Salminen  

REKISTERÖIDYT

Nuppu Print Companyn asiakkaat, rekisteröityneet asiakkaat ja asiakasyritysten yhteyshenkilöt. 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE  

Rekisteriin tallennetaan Nuppu Print Companyn asiakkaiden yhteys- ja tilaustiedot asiakassuhteen eli sopimuksen perusteella. Rekisteröityneiden asiakkaiden tiedot tallennetaan annetun suostumuksen perusteella.  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS  

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin, seuraaviin tarkoituksiin:  

- tilausten toimittaminen
- asiakaspalvelu
- reklamaatiot ja laadunvalvonta
- markkinointi
- suoramarkkinointi
- palvelujen ja tuotteiden kehittäminen
- lisäpalvelujen tarjoaminen
- tiedon analysointi
- tilastointi
- asiakaspalvelun kehittäminen  

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoja voivat käsitellä ne yrityksemme työntekijät, joilla on siihen perusteltu syy tilausten käsittelyä ja asiakaspalvelua varten.

Tiedot luovutetaan verkkokauppa-alustan ylläpitäjälle, maksupalveluiden toimittajille sekä kuljetuspalvelun toteuttajalle tilausten käsittelyä ja toimittamista varten.  

REKISTERÖITÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteristä löytyvät seuraavat henkilötiedot:

- etunimi, sukunimi
- osoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- tilaus- ja laskutustiedot
- yhteydenotot ja asiakaspalautteet

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä seuraavaan osoitteeseen: nuppu@nuppuprint.com.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi ja mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, pyytää korjaamaan tiedot.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli katsot, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai siten, että meillä ei ole ollut oikeutta siihen.

Poisto-oikeus

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sellaiset tiedot, joiden osalta katsot, että käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi niitä ei voida poistaa esimerkiksi kirjanpitolain vaatimusten tai kohtuuttomien kustannusten vuoksi.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä.

Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään.

TIETOLÄHTEET

Rekisterissä olevat tiedot on hankittu rekisteröidyiltä itseltään suoraan verkkokaupan järjestelmään kirjautumisen kautta tai sähköpostitse, puhelimitse, www.nuppuprint.com sekä www.nuppuprint.co.com nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla.

Voimme kerätä tietoja myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.  

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme tieoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

- rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa
- yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille rekisteröidylle tarjottavan palvelun tarjoamiseksi
- tilastointia varten
- fuusiotilanteessa uuden organisaation sisällä

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE  

Tietoja voidaan luovuttaa EU:n ulkopuolelle seuraaville palveluntarjoajille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta allekirjoittamalla Privacy Shield -sopimuksen.  

TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yritys tarjoaa palveluita, joista rekisteröity on ilmaissut kiinnostuksensa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen, kun asiakkuus on päättynyt, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta.  

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttö on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Järjestelmä, jossa rekisteri sijaitsee, on myös suojattu palomuurilla ja viruksentorjuntaohjelmalla.

Järjestelmään pääsevät vain ne työntekijät, joilla on tarve siihen tämän selosteen kertomien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Pääsy rekisteriin on rajattu käyttäjätunnuksin.

Rekisteri varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Tämä seloste on laadittu 24.5.2018. Selostetta voidaan aika ajoin päivittää.

Ostoskorisi on tyhjä